ZÁJEMCI: 6


13. Ledna 2015 - úterý 18:04 - Zobrazit Archív novinek

Nějaké obrázkové updaty. Snad brzo přibude i ta kapitola. Je rozepsaná, jen práce na ní nejde zrovna od ruky. :)

Re

_______________________________________________________________________________________


Prostředí a zřízení

6. června 2009 v 14:54 | Re
Shinigami mají na starost pořádek na Zemi. Protože ovšem lidská existence tvoří na planetě dost složitý a propletený komplex, už dávno neplatí, že by se všichni Shinigami starali o veškeré lidstvo.

Již od dob prvních států byla komunita Shinigami systematicky rozdělena na různě velké části, z nichž každá měla na starost jednu zemi / království / městský stát. Problematičtější země s častým výskytem potíží byly vždy pod dozorem početnější skupiny Shinigami, než země klidné.

Každá skupina měla svoji vlastní dimenzi, která fungovala zároveň jako její základna i domov. Dimenze je samostatný omezený prostor, který ovšem sdílí stejný čas jako Země, je na ni tudíž přímo vázán. V době vzniků prvních dimenzí se tehdejší Shinigami rozhodli vložit do svých nových soukromých krajinek co nejvíce prvků, které si na Zemi oblíbili. Vlastně si vymodelovali své privátní vesmíry k obrazu svému.

Vybrali si zvířata, rostliny, minerály, horniny, úkazy a tvary povrchu, které jim byly blízké, a vytvořili si ve svých dimenzích velice důmyslné nové světy.

S vývojem lidstva se rozvíjelo i společenství Shinigami. Byla vytvářena určitá pravidla, podle nichž se celá společnost řídila a na která dohlíželi Starší. Vznikaly další a další dimenze, protože i na Zemi se objevovaly nové státy. Shinigami samotní však vždy byli naprosto neteční k politické situaci v jejich "správním území", ať už byla jakákoliv. Bylo proti pravidlům míchat se do dění na Zemi na této úrovni, protože by to mohlo vyvolat spory mezi samotnými Shinigami, kteří by se mohli obrátit proti sobě v zájmu svých zemí. Takto zůstával všem jen jediný společný cíl: zbavovat Zemi Nemrtvých.Nyní je na každý sebemenší stát na Modré planetě přiřazena jedna dimenze velikostí adekvátní k počtu Shinigami, kteří se o tento stát starají. Nazývají se "Aktivní dimenze". Samozřejmě pojem "adekvátní" dle jejich měřítka v praxi znamená asi 10 000 km2 na jednoho Shinigamiho. Shinigami ve svých dimenzích ale samozřejmě nežijí osaměle, obvykle bydlí na stejném místě spolu s ostatními členy své skupiny. Jakým způsobem, to už hodně záleží na struktuře samotné dimenze, ve které se nacházejí (ostrovní, stepní, lesní, hory...).

Ovšem ty doopravdy velké dimenze, v nichž Shinigami pečují o silně problémové oblasti (Velká Británie, Rusko, USA), čítají velice mnoho jedinců. Vzhledem k rozloze celé dimenze (která je jednoduše řečeno šíleně velká) i samotnému počtu Shinigami zde žijících, je běžné, že se celá komunita rozdělí na menší skupiny. Ty dále fungují na svém vlastním území na stejném principu, jako Shinigami v menších dimenzích.

Kromě Aktivních dimenzí ovšem existuje ještě několik dalších, na kterých také závisí celá komunita. V některých žijí (většinou osaměle) samotní Starší (tyto dimenze bývají velice malé, Starší nevyžadují tolik prostoru). Další, větší dimenze plní různé úkoly, například funkci místa, kde se vychovávají děti, dožívají staří, nebo trvale ranění Shinigami. Tradičně jsou to nádherná přírodní prostředí, která jsou nenásilně zařízena tak, aby co nejlépe sloužila ke svému účelu.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama