ZÁJEMCI: 6


13. Ledna 2015 - úterý 18:04 - Zobrazit Archív novinek

Nějaké obrázkové updaty. Snad brzo přibude i ta kapitola. Je rozepsaná, jen práce na ní nejde zrovna od ruky. :)

Re

_______________________________________________________________________________________


Shinigami

6. června 2009 v 9:53 | Re
Shinigami znamená přeloženo z Japonštiny "bůh smrti" - často se ztotožňuje s naší klasickou smrtkou neboli pochmurným žnecem (to jsou slova, to jsou slova... xD) a nebo také Smrtěm (pro znalce Zeměplochy). Ne však vždycky - ve většině příběhů mangy nebo anime se jedná o naprosto specifickou bytost (eventuálně více bytostí), která je něčím zvláštní, má svůj význam a své síly. Z toho jsem se rozhodla vyjít, když jsem vymýšlela zákonitosti našich Shinigami.

Shinigami není člověk. Je to samostatný druh na stejné úrovni jako jsou lidé, byl však vytvořen se vzhledem a většinou biologických funkcí, které normálnímu člověku odpovídají. Přichází na svět jako my a předchází tomu totéž co u nás. Žádné mystické rození se ze světla/tmy nebo podobné šílenosti. Z toho také samozřejmě vyplývá, že Shinigami nejsou nesmrtelní, a to ani v tom totálním, ani elfském podání (zemřete jen na zranění). Jsou jen ve srovnání s lidmi silně dlouhověcí.

Po narození Shinigamiho jsou oba jeho rodiče osvobozeni od svého původního úvazku (viz níže) a spolu s novorozencem odchází ze své domovské dimenze do dimenze jiné, která existuje právě jen kvůli výchově dětí. Dětství u Shinigami trvá asi padesát let (do hranice dospělosti, která by se u lidí dala srovnat s patnáctým rokem). Nicméně první tři roky života jejich růst probíhá stejným tempem jako u lidí (kdyby to tak nebylo, myslím, že by si to rodičovství maminky dvakrát rozmyslely... co dvakrát? minimálně desetkrát xD).

Zhruba kolem tří let začíná spojování Shinigamiho se zdrojem jeho síly. To je jedna z věcí, kterými se Shinigami od lidí zásadně liší, a která z nich vlastně dělá Shinigami jako existence. Na obličeji a po těle se postupně objevují Znaky oběhu vnitřní Síly (klasicky jen Znaky nebo Znaky oběhu). Dá se to přirovnat k prořezávání prvních zoubků u miminka, i když Shinigami si projdou i tímhle. Provázejí to drobné nehody, patálie a nepříjemnosti, protože malé dítě není ani zdaleka schopno své nově se objevující síly správně ovládat. Ve chvíli, kdy se jeho oběh plně uzavře, stává se Shinigamim doopravdy. Teprve v téhle chvíli dostává například svou dlouhověkost, čili se od toho momentu začíná vyvíjet pomaleji. Znaky se vždy vytváří v barvě očí Shinigamiho. Není jasné z jakého důvodu. Jejich tvary fungují jako jednodušší verze otisků prstů, nebo zbarvení u zeber: každý Shinigami má tvary Znaků naprosto specifické. Pro jejich umístění na těle (ne na obličeji) platí totéž.

Zhruba kolem dvacátého prvního roku (asi 6 let v přepočtu) jsou mladí Shinigami poprvé seznámení s jejich zbraněmi. Výběr není těžký, protože zákonitě vždy zdědí dispozici k ovládnutí určité zbraně po jednom ze svých rodičů. Aby se zjistilo, který z nich to je, připraví se jednoduchý a nenáročný test. Jakmile mají rodiče jasno, ve stopách kterého z nich se jejich ratolest vydá, dotyčný Shinigami se stává učitelem svého potomka na příštích 29 let, čili do jeho plnoletosti. Během této doby se mladí Shinigami stávají mistry své zbraně, něktěří šikovnější dokonce ještě před dovršením jejich "15." roku dospějí do stádia, kdy už je rodiče víc naučit nedokáží. V takovém případě se začnou zabývat samoukou a vylepšováním vlastního stylu podle sebe, ve výjimečných případech jsou poslání do aktivní dimenze ještě před dovršením plnoletosti.

V padesáti se oficiálně stávají dospělými. V téhle době už navzdory správnému přepočtu na patnáct let nevypadají (vypadají tak na 18-19 a v tomhle stádiu se drží dost dlouho). Jedním ze Starších jsou přiděleni do některé z Aktivních dimenzí a jejich život jako skutečných Shinigami v tom okamžiku začíná. Většinou jsou do jedné dimenze umístění mladí Shinigami stejného věku (není to ale podmínkou), aby se cítili dobře mezi svými vrstevníky. Původní a starší Shinigami z této dimenze bývají systematicky přesouváni na místa, z nichž právě odešel nějaký pár na "mateřskou". Tak je vše v rovnováze. Rodiče se často zpět do práce už vůbec nevrací, většinou si stihnou pořídit ještě alespoň jedno dítě během výcviku svého prvorozeného. Je zvláštní, že Shinigami své sourozence uznávají pouze za předpokladu, že oba používají stejnou zbraň - tudíž mají stejného učitele. Jinak, pokud není věkový rozdíl doopravdy nepatrný (tak pět let), jsou si navzájem naprosto cizí.

Vnitřní Síla poskytuje všem Shinigami všechno, co potřebují k tomu, aby se mohli zabývat problémy na Zemi bez všech vedlejších nepříjemností. Například, za předpokladu, že není narušen tok vnitřní Síly (Znaky jsou kompletní), jsou Shinigami pro všechny normální smrtelníky neviditelní. Díky Oběhu mají také ve srovnání s lidmi velkou fyzickou sílu, která není tak úplně založena jen na množství svalové hmoty. Pohybují se rychleji a mají nesrovnatelně rychlejší reakce, než normální člověk. Shinigami také mají neomezenou schopnost pohybovat se mezi dimenzemi. Tu samozřejmě využívají především pro cestu na Zemi a naopak. Dále občas přecházejí na místa, kde se nachází některý ze Starších. Cestování do cizí aktivní dimenze jiné skupiny Shinigami sice zakázáno není, je ovšem považováno za nejvyšší nezdvořilost.

Další naprosto specfickou vlastností Shinigami, je schopnost změnit se na zvíře. Jeho druh je opět přímo zděděn po jednom z rodičů. Abych vás však vyvedla z omylu, když se Shinigami mění na zvíře, neprobíhá to jako změna tvaru hmoty (to by byl docela problém, protože jen opravdu málo zvířat ma stejné množství hmoty jako člověk, a to nepočítám oblečení). Je to složitý proces, který se ovšem ve výsledku jeví jen jako změna lidské formy na formu zvířecí, to vše doprovázeno záblesky světla. Zkusím tu problematiku popsat velice zjednodušeně:

Shinigami svoji zvířecí formu nosí v sobě. Když se změní, nastupuje jeho zvířecí forma zcela nezávisle na stavu (a oblečení xD) jeho lidského já. Teď je to pro změnu lidská forma, která se nachází někde ve zvířecí formě. Dalo by se říci, že je umístěna v jakési vnitřní dimenzičce, kde není čas (v jakém stavu se změníte, do takového stavu se poté vrátíte). Jejich spojení sprostředkovávají právě Znaky oběhu. Jediné, co se přes ně přenáší na druhou formu, jsou nepatrná zranění, únava (čili tok energie, ten je jen jeden), do určité omezené míry i citové stavy, ale především paměťové záznamy.

Za předpokladu, že dojde k většímu zranění, psychickým problémy apod., most mezi formami je narušen a do jeho znovuobnovení nelze výměnu provést. V horším případě, když jsou Znaky porušeny doopravdy silně, ztrácí na sebe formy kontakt. Protože i zvířecí forma si s sebou nese svoji vlastní duši (která je ve výsledku minoritní součástí celkové duše Shinigamiho), je v případě přerušení Oběhu schopna vegetovat jako normální zvíře. Obě části Shinigamiho duše se při uzavřeném Oběhu ovlivňují, samozřejmě většinová "lidská" část má na zvíře mnohem větší vliv, než je tomu naopak. Ve výsledku si je Shinigami proměněný na zvíře plně vědom sám sebe a zároveň je schopen zcela využívat smysly svého zvířecího já. Naopak Shinigamiho v lidské formě ovlivňuje zvíře uvnitř jen doopravdy nepatrně, nejčastěji na rovině pudů a instinktů.

Bavíme-li se o duši, je nutno podotknout, že zručný Shinigami je teoreticky schopný vyselektovat svoji lidskou duši a vyměnit si ji s kýmkoliv, jehož duše funguje na stejném principu (takže člověk, jiný Shinigami by se nenechal). Tohle je ale čistě teoretická vědomost a Shinigami nemají nejmenší potřebu něco takového praktikovat.

Hlavním posláním Shinigami je zbavovat se Nemrtvých na jim svěřeném území. Jejich zbraně při smrtelném setkání s tělem obývaným duší Nemrtvého mají schopnost celé toto tělo změnit na prach.

U Shinigami se nachází všechny možné druhy charakterů, stejně, jako je tomu u lidí. Snad jen s tím rozdílem, že v sobě mají cosi, jako silné uvědomění sebe sama a svého poslání, takže se zločinností se u Shinigami nesetkáte. Za předpokladu ovšem, že Shinigami poruší některý ze zákazů, nad kterými bdí Starší, nastupují určité tresty.
ZÁKLADNÍ ZNAKY SHINIGAMIHO:

- Znaky oběhu pod očima a uprostřed čela
- vesměs jsou laděni do odstínů šedi počínaje bílou a končíce černou
- černé nebo bílé vlasy
- nepřirozená fyzická síla
- rychlost
- téměř výhradně se pohybují se svou zbraní
- mění se na zvíře (Znaky oběhu zůstávají)
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama